FAKTURERING

1. E-fakturor

E-fakturaadress: 003707681718
Operatör: Maventa (003721291126)
Format: Finvoice

2. PDF-fakturor

Fakturan ska innehålla följande adressuppgifter:

Pauhu Ab
07681718
PL 100
80020 Kollektor Scan

Skicka fakturorna som e-postbilagor i PDF-format (max. 5 MB/dokument) till:

07681718@scan.netvisor.fi

Om fakturan innehåller bilagor ska dessa ingå i samma fil som själva fakturan.

3. Pappersfakturor

Pappersfakturor och kuvert ska märkas med följande adressuppgifter:

Pauhu Ab
07681718
PL 100
80020 Kollektor Scan

Betalningsvillkor

30 dagar netto

FO-nummer

0768171-8

VAT-nummer

FI07681718

Ytterligare information

Vi har övergått till elektronisk hantering av fakturor och önskar få våra fakturor i elektroniskt format. Om ert företag inte har möjlighet att skicka e-fakturor eller att skicka PDF-fakturor via e-post kan ni skicka pappersfakturor till vår adress för skanning av fakturor. Vi behandlar inte pappersfakturor som postats till vår besöksadress.

Vänligen notera att inget annat material får skickas till skanning än de fakturor och bilagor som ska skannas. Inget annat material (till exempel kvitton) förmedlas via skanningstjänsten. När ni skickar fakturor till skanningstjänsten via e-post eller per post ber vi er kontrollera att skanningstjänstens fullständiga adress har angetts på fakturan (och på kuvertet).